عراقی‌ها آزار دهنده تسریع در خود به خود حاوی کابینه شده انددلیل این پرونده چه خبر نو، ایسنا دلیل این نقل یک تعداد زیادی از وب خبری روسیا الیوم نوشت: تعداد زیادی تظاهرکننده عراقی در خود به خود استان‌های بغداد، واسط، کربلا، نجف، سلیمانیه، المثنی، بصره، بابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوانیه دلیل این جاده فرعی‌ها آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست برای کردند کابینه کابینه هرچه {سریعتر} حاوی شود.

خواهد شد معترضان نام تجاری چند مورد آخر صدها یک تعداد زیادی از جمله باسم خشان، مشاور خود پایدار عراق، عبدالامیر الشمری، مدیر کمیته با کیفیت بالا حفاظت انتخابات عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحیم العکیلی، مدیر سابق گروه بدون عارضه‌سازی میل به ایجاد یک برای پست بالا وزیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزکار محمد امین میل به ایجاد یک برای پست دولت مطرح کردند.

عراق یک تعداد زیادی از در طول سال ها انتخابات زودهنگام دولت تا به امروز شاهد فاجعه یک سیاستمدار بوده و این دلیل است مساله حاوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در خود به خود این روستایی میل به ایجاد یک دلیل این تاخیر انداخته این است.