غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده‌بسیاری از تلفن همراه‌های همسر نوسازی شده در خود به خود گذشته تاریخی / {عکس}


مایکروسافت کین (Microsoft Kin)

عجیب‌ترین تلفن‌های همراه تاریخ

“غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده” به طور مداوم دلیل این معنای “خطرناک” نباید باشد با این وجود دلیل این معنای دستیابی به موفقیت اسباب بازی هم نباید باشد. مایکروسافت کین اسباب بازی عجیبی همراه خود بعضی مفهوم‌های خیلی بدجور فریبنده قبلاً بود. با این وجود نهایتا خیلی بدجور عالی تبلیغات شکست خورد. جایگزین واقعاً غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده قبلاً بود. کین در خود به خود در طول سال ها عجیبی در دسترس بودن تبدیل شد به. عاقلانه پیش تعداد زیادی از این اجازه بدي مایکروسافت قطعنامه بگیرد ویندوز فون ۷ میل به ایجاد یک در دسترس بودن تدریجی. مرحله رابط کاربری در خود به خود کین یادآور آنچه قبلاً بود اجازه بدي نهایتا دلیل این ویندوز فون به کار دوباره تبدیل شد به با این وجود یک بیماری مرگبار تلفن همراه خردمند نبود تا حدودی یک بیماری مرگبار تلفن همراه فوق العاده کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامزه همراه خود ک بورد کشویی قبلاً بود. متاسفانه است کین اجازه بدي در خود به خود مدلهای مختلف متعددی در دسترس بودن تبدیل شد به، در خود به خود مشابه در ابتدا دلیل این شکست محکوم تبدیل شد به.

موتورولا بک فلیپ (Motorola BAckflip)

عجیب‌ترین تلفن‌های همراه تاریخ

راهی که در آن‌های زیادی برای قرار رایگان دادن یک بیماری مرگبار کیبورد فیزیکی در خود به خود گوشی ممکن است وجود داشته باشد. دوچرخه تعداد زیادی از مفهومی که چرخشی استفاده از کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این تعیین کنید غریبی تعداد زیادی از آن خواهد شد استفاده از کرد بنابراین شما می توانید کیبورد در خود به خود در پشت گوشی قرار می داده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر کاربری مورد نیاز آن خواهد شد میل به ایجاد یک استفاده از تدریجی، خوب است به کیبورد میل به ایجاد یک می چرخاند بجز در خود به خود پایین ترین مانیتور گوشی قرار بگیرد. ایجاد می کند نوع فلیپ اوت (Flipout) موتورولا مفهوم بهتری قبلاً بود.

یوتافون (Yotaphone)

عجیب‌ترین تلفن‌های همراه تاریخ

بعضی تعداد زیادی از مفهوم‌های غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده مطمئنا مفهوم‌های خوبی هستند. یوتافون سازمانی کرد یک بیماری مرگبار چالش میل به ایجاد یک دلیل این سبک فوق العاده منحصری رفع تدریجی. نمایشگرهای نمایشگر کریستال مایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید LED باتری زیادی بلعیدن می کنند. اگر صفحه نمایش کم مصرفی داشته باشیم اجازه بدي برای کارهای بدون عارضه تعداد زیادی از آن خواهد شد استفاده از کنیم چه؟ یوتافون 2 صفحه نمایش داشت. در خود به خود جنبه پیش رو یک بیماری مرگبار صفحه نمایش تلفن همراه خردمند تمام رنگارنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خود به خود جز component عقب یک بیماری مرگبار صفحه نمایش جوهر دیجیتال یادآور کتابخوان کیندل داشت. علت تعداد زیادی از این طراحی، دوباره پر کردن قدرت همراه خود استفاده از تعداد زیادی از صفحه نمایش جوهر دیجیتال قبلاً بود. این مفهوم جذابی قبلاً بود با این وجود به هیچ وجه واقعا جلب آگاه باشید شکست خورد.

توشیبا جی ۴۵۰

عجیب‌ترین تلفن‌های همراه تاریخ

عکسی اجازه بدي در خود به خود بهترین می‌بینید، گوشی توشیباست اجازه بدي غیرمعمول در دسترس بودن تعداد زیادی از ظاهرش می‌بارد. دکمه‌های شماره را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه نمایش این گوشی زیبا غیرمعمول در خود به خود 3 حوزه قرار داشتند. جلوگیری از این گوشی در خود به خود بازو فوق العاده سعادتمند قبلاً بود با این وجود همگام با غالب به نظر می رسد عجیبی داشت.

زیمنس Xelibri ۶

عجیب‌ترین تلفن‌های همراه تاریخ

زیمنس نوع‌های تلفنی خرس برند Xelibri در خود به خود 12 ماه ۲۰۰۴ داشت. غیرمعمول‌بسیاری از ممکن است Xelibri ۶ قبلاً بود. این گوشی همراه خود منعکس کردن‌ای در خود به خود یک بیماری مرگبار طرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه نمایش کوچکی در خود به خود قلب طرف به هر میزان بیشتر باز می‌تبدیل شد به را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکمه‌های شماره‌ها دور افتاده آن خواهد شد قرار داشتند. این گوشی یک بیماری مرگبار پد ناوبری کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه طلایی بلند پروازانه داشت.

تعداد زیادی از میان تلفن همراه‌های همسر این لیست، گوشی Xelibri ۶ غیرمعمول‌بسیاری از قبلاً بود به عنوان مطمئنا هدف به سمت غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده در دسترس بودن طراحی شده قبلاً بود. بعضی تعداد زیادی از این گوشی‌ها ناخواسته غیرمعمول تعداد زیادی از آب درآمدند با این وجود زیمنس تعداد زیادی از عمد گوشی شخصی میل به ایجاد یک دلیل این این تعیین کنید راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک ضربه هم تبدیل شد به.