صادرات یک چالش بسیار مهم برای شرکت های معدنی است


بورسان: میزان تولید فولاد در کشور 55 میلیون تن است که با توجه به توان شرکت‌های این بخش، فرصت تولید بیشتر در آینده وجود دارد. اما مهمترین چالش این شرکت ها کمبود آهن خام و کنسانتره به عنوان یک کالا، مشکلات زیرساختی در بخش آب، برق و گاز است که مسئولیت آن بر عهده خود شرکت ها است.
اگرچه فعالیت های صادراتی لغو شد، اما این اطلاعیه در شرایط مساعد برای صادرات از فرصت برای افزایش فروش و سود این صنایع استفاده کرد و منجر به افزایش موجودی شرکت های داخلی شد.

گفتگوی بورسان با مرتضی علی اکبری مدیرعامل توسعه معادن و فلزات تجلی