“شکار حیوانات” چیست؟


بورسوری زمانی که بازارها دائما در حال تغییر هستند، سرمایه گذاران ممکن است بازار را ترک کنند تا پول خود را پس انداز کنند، یا ممکن است بتوانند برای پایین نگه داشتن سهام و کسب سود، قلاب ها را رها کنند. این روش دوم پیش پرداخت نامیده می شود و سالهاست که یک استراتژی محبوب در بازار بوده است. این رویکرد حتی در پاییز 2008 نیز خریدار داشت، اما استراتژی «خرید سهام در هنگام سقوط» چیست؟

منبع: وال استریت ژورنال