شناورهای اورژانس تهران در میدان اصلی مستقر شدندبه گزارش سلام نو به نقل از ایرنا از اورژانس تهران، یحیی صالح طبری گفت: از شهر

رئیس مرکز اورژانس تهران مکان هایی مانند میدان آزادی، اینگلبال، میدان تجریش، میدان حضرت عبدالعظیم حسنی، میدان راه آهن، خراسان و میدان نماز اسلامشهر را برشمرد.

طبری خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت بروز تنگی نفس، دوبینی، سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و … به اورژانس مراجعه کنند تا مشکل آنها برطرف و اقدام شود. همچنین در صورت نیاز به منابع اضافی، اورژانس ساکنین را به مراکز درمانی معرفی می کند.