شانس افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال 1401 چقدر است؟


لایحه اصلاح قانون بودجه 1401 که در جلسه هیات وزیران به تصویب برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و استخدام و بانک مرکزی رسیده بود با امضای رئیس جمهور برای قانونی شدن به شورای اسلامی شهر ارسال شد. . در مقدمه این لایحه گفته شد که برای رفع مشکلات سایر احکام قانون بودجه 1401 در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش حقوق و دستمزد و ایجاد معافیت مالیاتی بر سود. در حساب های بانکی و نظارت بر منابع غیرجاری لایحه زیر ارائه می شود.

امکان دریافت مجوز برای افزایش دستمزد

در این لایحه که دارای 4 بند است، اصلاحاتی در قانون بودجه امسال اعمال می شود که بر این اساس اصلاح تبصره 12 مربوط به موضوعات حقوق کارمندان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب شورای حقوق و دستمزد قبلا و بر اساس قانون بودجه 1401 نمی توانست دستمزدها را افزایش دهد، در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس، مجوز افزایش مجدد دستمزد را خواهد گرفت.

به این ترتیب در صورت تصویب و تصویب این لایحه در شورای نگهبان، می تواند حقوق سایر کارگران بسیاری از سازمان های رده بالا را افزایش دهد.

لازم به ذکر است امسال افزایش 10 درصدی حقوق توسط افراد کم درآمد در پست های بالا استفاده شد.

منبع: تسنیم