سیستم بیمارستانی فلوریدا از وزارت اشتراک مذهبی به دلیل مطالبات پرداخت نشده شکایت کردOrlando Health از Liberty HealthShare، یک وزارت بهداشت به اشتراک گذاری مراقبت های بهداشتی مسیحی، شکایت می کند و ادعا می کند که Liberty حداقل 1.1 میلیون دلار به سیستم بیمارستان بدهکار است و این وزارتخانه به اعضای خود گفته است که به Orlando Health نگویند که Liberty منبع پوشش آنها است.

وزارتخانه‌های اشتراک‌گذاری مراقبت‌های بهداشتی – که پوشش بیمه درمانی جامعی ارائه نمی‌کنند اما اغلب مردم را گمراه می‌کنند تا فکر کنند که دارند – به دلیل قرار دادن اعضای خود در معرض قبوض پزشکی غیرمنتظره و بزرگ با انتقاد مواجه شده‌اند. این شکایت نشان می‌دهد که بیمارستان‌ها و سایر ارائه‌دهندگان اکنون مایلند این سازمان‌ها را برای پرداخت قبوض به دادگاه بکشانند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید