سیاه سنگ چشمه های رویایی در دل دنا


سلام نو – سرویس گردشگری: چشمه سیاه سنگ یکی از جاذبه های توریستی طبیعی شهرستان دماوند در روستای زیبای مشا است و از جاهای دیدنی دماوند در شمال غربی شهرستان می شود. چشمه بسیار زیبا و دیدنی سیاه سنگ در روستای زیبای مشاء در شمال غربی شهرستان دماوند واقع شده است.

سیاه سنگ  چشمه های رویایی در دل دنا

ویژگی ها

این منطقه پر از گیاهان دارویی است که خاصیت شفابخشی دارند.

مشکل به دلیل احداث تونل مشاء و تغییر مسیر آب های جاری، آب این چشمه بسیار گِل آلود و کدر شده و وجود ماشین آلات سنگین در مناطقی که به کندن و تراشیدن ها و تپه ها هستند، تا حد زیادی به سنگ ها و تپه ها هستند. منطقه آسیب دیده است.