پوشش جدیدترین انسولین 2 حزبی هدف به سمت ترغیب داروسازان در نتیجه به حداقل رساندن هزینه ها این استدبلیواشینگتون – بیماری بیماری رذل تیم 2 حزبی ایجاد شده از 4 قانونگذار کلیدی یک تعداد زیادی از بیماری بیماری رذل پوشش بلندمدت پرده برداری کردند ميتوني کمکت علت آن خواهد شد به حداقل رساندن برخی از شرم آورترین نگرانی ها تجارت مراقبت های بهداشتی ایالات متحده آمریکا این است: هزینه های فوق العاده معقول ترین برای انسولین، داروهای تجویزی ميتوني کمکت ده ها میلیون یانک برای زندگی کردن برای گفتن داستان در نتیجه آن خواهد شد به دنبال.

کارتون کل پوشش ميتوني کمکت دوشنبه چاپ شده تبدیل شد به، بهترین راه‌اندازی مجدد بیماری بیماری رذل لایحه 3 ساله این است ميتوني کمکت سناتور شلوار جین دستفروشی (DN.H.) را انتخاب کنید و انتخاب کنید داغ کالینز (R-Maine) فروخته شده. به حداقل رساندن هزینه‌های فهرستی برای داروسازان منجر شد می‌شود بیماری بیماری رذل هویج آویزان شود. پوشش بیمه‌{گران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {واسطه}‌ها نمی‌توانند قیمت‌های داروهای دیابت می خواهید نگه آنها دارند – با این وجود ساده ترین در خود به خود بنفش ميتوني کمکت داروسازان هزینه‌های لیست داروهای تجویز شده می خواهید در نتیجه درجه 12 ماه 2006 به حداقل رساندن دهند. ممکن است حتی کار ساده حاصل خواهد شد ميتوني کمکت مبتلایان دارای پوشش بیمه مدیکر هر دو عمیق ترین بیش یک تعداد زیادی از 35 دلار آمریکا در خود به خود ماه برای انسولین شخصی می تواند پرداخت {نمی کنند}، هرچند ميتوني کمکت حمایت مشابهی می خواهید برای اعضا گمشده پوشش بیمه دادن نمی دهد.

قفل این متن می خواهید همراه خود اشتراک در خود به خود STAT+ باز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک تعداد زیادی از 30 نور روز اول بدون هزینه یک سکه شخصی جشن بگیرید!

برخاستن کنید