سیاست تصویب یک لایحه اصلی تامین مالی FDA به تازگی پیچیده شده استدبلیواشینگتون – در شش ماه گذشته، به نظر می رسید که کنگره به سمت تصویب غیرمشخصه یک اسکناس عظیم چند میلیارد دلاری برای تأمین مالی سازمان غذا و دارو حرکت می کرد.

همه چیز در اواخر هفته گذشته زمانی که یکی از قانونگذاران قدرتمند، سناتور ریچارد بور (RN.C.) در مخالفت با لایحه موسوم به مجوز مجدد هزینه کاربر که به ساخت آن کمک کرد – و در سراسر فرآیند کمیته حمایت کرد، تغییر کرد.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید