سرکوب آتش سوزی بزرگ در کارخانه شیرین عسل تبریز / فیلمبه گزارش سلام نو، آتش پاد مزعل، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تبریز گفت: و اعلام آتش سوزی در محل نگهداری زباله این کارخانه. شیرین عسل نیروهای آتش نشانی تبریز از سوی اداره کل حوادث غیرمترقبه استانداری آذربایجان شرقی به محل حادثه اعزام شدند.

آتش نشانان تبریزی هم اکنون در محل حضور دارند و مشغول اطفای حریق هستند.

گزارش تکمیلی متعاقباً از سوی اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز اعلام خواهد شد.