سردرگمی شرکت های سیمان در تجارت


بورسان: امروزه برندهای بزرگ سیمان با خط خرید روبرو هستند. در پی افزایش قیمت سیمان در حجم معاملات دیروز و ثبت قیمت های قابل توجه فروش سیمان، ویژگی های این گروه مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا لازم به ذکر است که با هزینه های فعلی تولید، قیمت فروش هر تن سیمان (به طور متوسط) به بیش از 800 هزار تن خواهد رسید.

ارزش سهام در بازار سهام ممکن است تا حدودی اغراق آمیز باشد، اگرچه سهام سیمان در سال های اخیر بازارهای سهام خوبی بوده و همچنان پتانسیل خوبی دارد. بر این نکته تاکید کنید که اگر قیمت فروش سیمان بورسی سیمان در چند روز اخیر در نظر گرفته شود، هزینه جاری کل بخش بسیار سودآور خواهد بود.

در قسمت امروز «انتهای زنگ» به همراه خشایار بدیعی، کارشناس بازار پول به بررسی وضعیت معاملات سیمان در بورس کالا پرداخته ایم.