سازندگان وسایل پیشگیری از بارداری به گروه‌های سیاسی که می‌توانستند آنها را هدف قرار دهند کمک مالی کردندجیبه طور کلی، یک شرکت نمی خواهد به سیاستمداری کمک کند که اقداماتش می تواند به فروش آن لطمه بزند. اما یکی از بزرگترین داروسازان ممکن است خود را برای این نوع دوگانگی آماده کرده باشد.

از سال 2018، فایزر به سه گروه کمک کرد که به نوبه خود با حمایت از مقامات منتخب، نقش مهمی در سرنگونی رو علیه وید ایفا کردند. و یکی از آیتم‌های آینده در دستور کار محافظه‌کارانه سیاسی ممکن است وسایل پیشگیری از بارداری باشد که توسط شرکت فروخته می‌شود، سناریویی که می‌تواند نشان دهد که آنها برخلاف منافع مالی خود عمل کرده‌اند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید