زمان شروع رمزریال اعلام شد


علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدامات بانک مرکزی در رابطه با «رمضریال» گفت: بررسی ها و اقدامات لازم توسط رمزریال ادامه دارد و قرار است از شهریور ماه آغاز شود.

صالح آبادی در توضیح این موضوع افزود: همان ارزی که مردم در دست دارند جایگزین ارز دیجیتال می شود و یکی به جای اسکناس، ارز دیجیتال دارد. به این معنا جهانی (رمزارز) نخواهد بود و ریال نقد جایگزین رمزارز می شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره زمان و نحوه استفاده از ارز دیجیتال گفت: با تکمیل زیرساخت های مورد نیاز، انشالله از شهریور ماه عملیاتی می شود و قبل از اجرا آموزش و دانش کافی ارائه خواهد شد. همچنین با آزمایش یکی از مناطق آغاز شده و در سراسر کشور پخش خواهد شد.

برنامه دولت رمزارز و نظارت بر آن

صالح آبادی همچنین در خصوص اقدامات دولت و بانک مرکزی در خصوص ارزهای رمزنگاری شده و مقررات در این حوزه، با اشاره به اینکه موضوع در دولت جمع بندی شده است، خاطرنشان کرد: موضوع در اختیار دکتر رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور است. . چه کسی اهمیت می دهد تصمیمات در سطح دولت گرفته می شود.

منبع: تسنیم