در طول سال ها تعطیلی سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق نشیمن‌های تئاتر گفتن تبدیل شد به


اداره‌همه هنرهای نمایشی معرفی شد هر از گاهی ساعت تاریکی‌های قدر، اتاق نشیمن‌های تئاتر در سراسر اطراف روستایی در نتیجه مدت زمان ۵ ساعت تاریکی بستن خواهند تبدیل شد به.

همه و همه آثار نمایشی اجازه بدي اینک روی صحنه هستند، از انواع ۳۱ فروردین بجز ۴ اردیبهشت دولت نخواهند داشت.

تعطیلی تالارهای تئاتر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر شهرهای کشورمان، هر از گاهی ایام گرامی ساعت تاریکی‌های قدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه حضرت علی (ع)، در نتیجه مدت زمان ۵ ساعت تاریکی صورت می گیرد.

تعطیلی سینماهای در سراسر اطراف روستایی در نیمه شب‌های قدر

محمدرضا صابری دبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی صفحه بحث سینماداران اظهار داشت: سینما‌های در سراسر اطراف روستایی در خود ایام سوگواری ساعت تاریکی‌های قدر بستن هستند.

مطابق با این اظهارات، تمامی سینما‌های روستایی از انواع ساعت های نور خورشید چهارشنبه ۳۱ فروردین بجز ساعت های نور خورشید ۴ اردیبهشت (مصادف همراه خود ۱۸ بجز ۲۳ ماه مبارک رمضان) بستن هستند.