زلزله ۴ ریشتری یزد میل به ایجاد یک لرزنددلیل این سند هیا نو دلیل این نقل از رکنا، زلزله یزد میل به ایجاد یک لرزاند.

چیزهای بی اهمیت مهم زلزله یزد:

 بزرگی: ۴.۴

 محل شیوع: استان یزد – حوالی بهاباد

 گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طول سال ها شیوع دلیل این وقت در جامعه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۲۲:۲۴:۰۳

جزئی کف‌لرزه: ۷ کیلومتر