روزهای بد برای شرکت های سبد سهام Bourseon


بورسان: در دو سال گذشته و آغاز سقوط بازار سهام از آگوست 2019، شاهد خروج عظیم وجوه از بازار پول بوده‌ایم. این موضوع باعث کاهش هزینه های صرف شده تحت مدیریت شرکت های سبدگردان شده و بسیاری از سبدگردان ها را در موقعیت زیانده قرار داده است.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که مدیران سبد سهام علاوه بر سهام، درآمد ثابت و طلا نیز دارند. در حالی که بورس روزهای خوبی را سپری نکرده، صندوق ها واکنش های متفاوتی داشته اند.
حال سوال اینجاست که چرا دارایی و سود شرکت های سبدگردان تا این حد کاهش یافته است؟

گفتگوی بورسان با محمد جمالی کارشناس بازار سرمایه