رضا عطاران در دوران دانشجویی / عکسرضا عطاران با انتشار عکس زیر در صفحه اینستاگرامش نوشت: تازه‌ فهمیدم‌ دو روز پیش‌ تولدم‌ بوده‌… ‎خوابگاه‌دانشجویی، با دوست‌ عزیز، علی‌ سمیعی.