راهبرد جدید دولت کاهش قیمت سیمان است


بورسان: از سال گذشته برای حذف قیمت های دستوری در صنعت سیمان مقرر شد سیمان در ازای کالا تامین شود.
با توجه به گرمای سیمان در هفته های اخیر که منجر به رسیدن قیمت هر تن سیمان به یک میلیون تن شده است، در این هفته شاهد یک رژیم جدید بازار سیمان تحت حمایت دولت هستیم که در آن دولت مصرف کنندگان عمده سیمان را متعهد می کند. در مبادله کالا به 80 درصد دادن نسبت به جزئیات فروش سیمان خود در طرح تلفیقی این وزارتخانه سکوت کرده است و در صورت عدم ثبت این موضوع کد خرید اعلام شده مسدود خواهد شد. درصد از ارزش سیمان در بازار کالا.

گفتگو با بورسان و خشایار بدیعی، کارشناس بزرگ بازار