دلیل کاهش زمین در نقاط مختلف تهران چیست؟


احمد احمدی صدر دبیر ستاد راهبری و رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکتی شهر تهران در اولین نشست مسئولیت اجتماعی در حوزه آب افزود: این جلسه اولین ستاد و نشست کاری فعال شهرستان است. تهران سال‌ها بعد در قالب تعهد اجتماعی شرکتی با معضل کم‌آبی در شهر تهران، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با آبفای تهران، اولین نشست ارتباطی در قالب طرح آمارگیری آب تهران برگزار شد.

تخریب اراضی در نقاط مختلف تهران

احمدی صدر تصریح کرد: تهران دو سال است که با کمبود آب مواجه است و به دلیل استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی برای تامین آب شرب، شاهد کاهش اراضی در نقاط مختلف تهران هستیم. از سوی دیگر طی چند سال گذشته با رشد جمعیت و مهاجرت مردم کشورمان به تهران، باید موضوع آب و بحران آب را جدی بگیریم و به صورت ویژه به آن بپردازیم. واقعیتی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که موضوع آب و اهمیت آن و بحث مدیریت آب نادیده گرفته شده است. توجه به حقایق کم آبی و مدیریت آب در کشور و همچنین پرداختن به موضوع مدیریت آب و توجه ویژه به این نکته مهم است که بحران جهانی می تواند بسیار جدی باشد. مشکل عدم توجه و مدیریت صحیح منابع آب و عدم بهبود مصرف آب است

وی در ادامه با اشاره به پاسخگویی به مشکلات پیچیده شهر تهران گفت: این مشکلات تنها با نگاه دولت و نفوذ دستگاه ها قابل حل نیست. به جای مدیریت نهادی و دولتی مشکلات کشور و شهر تهران، باید از مهارت های مردم، سیمان و اقشار مختلف که می توانند وارد عرصه اجتماعی شده و نقش حمایتی و انگیزشی را ایفا کنند، در این راه حمایت کنیم. . ، می توان شاهد رشد و نمو این گیاه انسانی قدرتمند و رفع مشکلات شهر تهران بود.

بحران آب یکی از تهدیدهای اصلی تهران است

اسماعیل سلیمی معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان مدیریت بحران استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه کم آبی مشکلات زیادی از جمله احیای اراضی را به وجود آورده است، افزود: تخریب اراضی دشت های سحریار، رباط کریم و اسلامشهر باعث آب می شود. کمبودها آب تا 10 سال آینده شهر تهران می شود و باید برای غلبه بر این مشکل چاره اندیشی کرد.

وی افزود: بر اساس بخش، زلزله تهدید بزرگی برای شهر تهران است اما متاسفانه در حال حاضر بحران آب تهدیدی بزرگ برای شهر تهران محسوب می شود. اولین پیامد کمبود و کاهش آب، تأثیر آن بر منابع حیاتی مانند آب، برق و ارتباطات است. تقویت تمرینات حیاتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و با تصمیم کابینه، وزارت نیرو و سایر نهادها موظفند در جهت تقویت تمرینات حیاتی گام بردارند.

همچنین در این جلسه ۲ نفر از مدیران سازمان منابع آب استان تهران نیز وضعیت بحرانی کم آبی و افزایش سرانه مصرف آب را مورد تاکید قرار دادند. به گفته آنها با مصرف سه میلیارد و 700 میلیون لیتر آب به رکورد جدیدی در شهر تهران رسیده ایم که برای عبور از این بحران همکاری جامعه و مشارکت شهروندان را می طلبد.

اعلام شد که تهران با دومین سال خشکسالی مواجه است و وارد سومین سال خشکسالی و مخازن بسیار کم آب می شود. از جمله راهکارهای مقابله با این بحران باید تعلیق منابع آب در ساختمان ها و جلوگیری از هدر رفت آب در آبیاری سبز نیز مورد توجه قرار گیرد.

منبع: همشهری آنلاین