در جستجوی مدیر ARPA-H، کاخ سفید به دامپزشکان دارپا توجه نمی کنددبلیواشینگتون – کاخ سفید به مقامات سابق دارپا به عنوان نامزدهای رهبری آژانس جدید علمی جدید دولت بایدن، ARPA-H، توجه نمی کند.

فرانسیس کالینز، که در حال حاضر به عنوان مشاور علمی کاخ سفید خدمت می کند، به گفته چهار منبع آشنا با روند جستجو، حداقل با چهار نفر که در نقش های بهداشتی یا علوم زیستی در دفتر مشهور تحقیقات پنتاگون خدمت می کردند، صحبت کرده است. آژانس جدید علوم زیست پزشکی، آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته برای سلامت، به صراحت از DARPA الگوبرداری شده است.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان لذت ببرید!

شروع کنید