در اینجا چیزی است که دموکرات ها در آخرین لایحه قیمت گذاری دارو تغییر دادند


دبلیواشینگتون – دموکرات های سنا آخرین تغییرات را در پیشنهاد قیمت گذاری دارو اعمال کرده اند، زیرا آنها برای دستیابی به یکی از وعده های سیاست داخلی امضا شده خود در آستانه انتخابات میان دوره ای رقابت می کنند.

متنی که چهارشنبه منتشر شد شبیه بسته گسترده‌ای است که سال گذشته به تصویب مجلس رسید – به Medicare اجازه می‌دهد با داروسازان درباره قیمت‌ها مذاکره کند، از سالمندان در برابر هزینه‌های گزاف دارو محافظت می‌کند و داروسازان را از افزایش چشمگیر قیمت‌هایشان منصرف می‌کند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان لذت ببرید!

شروع کنید