داروی اسکیزوفرنی کارونا در کارآزمایی در مراحل پایانی به اهداف مطالعه دست می یابدکAruna Therapeutics روز دوشنبه گفت که یک قرص ترکیبی جدید باعث کاهش روان پریشی و علائم مرتبط با تجربه شده توسط بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی شده و به اهداف اصلی یک کارآزمایی بالینی در مراحل پایانی دست می یابد.

با در دست داشتن نتایج مثبت مطالعه، بیوتکنولوژی مستقر در بوستون قصد دارد تا اواسط سال آینده یک درخواست بازاریابی به سازمان غذا و دارو ارائه کند. در صورت تایید، داروی کارونا اولین دسته دارویی جدید را برای درمان اسکیزوفرنی در دهه‌های اخیر آغاز خواهد کرد.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید