داروسازی، گروه های مدافع در دستیابی به برابری واکسن در طول همه گیری ها متفاوت هستندآدر اواسط انتقادات نسبت به رویکرد خود به کووید-19، صنعت داروسازی “اعلامیه” جدیدی برای همکاری نزدیک تر با گروه های درون دولتی به منظور دسترسی بیشتر به داروها و واکسن ها در همه گیری های آینده صادر کرده است.

برای رسیدن به این هدف، صنعت سه اولویت را فهرست کرد که با افزایش و ساده‌سازی توسعه محصول شروع می‌شود که می‌تواند شامل افزایش همکاری‌ها با دانشگاهیان باشد. تولید سریعتر برای تولید حجم بالایی از محصولات برای پاسخگویی به تقاضاهای جهانی؛ و تخصیص تدارکات به جمعیت های دارای اولویت، مانند کارکنان مراقبت های بهداشتی و کشورهای کم درآمد.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان لذت ببرید!

شروع کنید