دادگاه عالی تصمیم می گیرد که آیا پرونده مناقشه برانگیز اختراع دارویی را بررسی کند یا خیرمنانتظار می رود در هفته های آینده، دادگاه عالی تصمیم بگیرد که آیا یک بحث نابسامان، اما بسیار مهم در مورد پتنت هایی که صنعت داروسازی را در معرض خطر قرار داده است، بررسی کند.

موضوع این است که تا چه حد یک شرکت دارویی باید نحوه تکرار داروهای تازه اختراع شده خود را هنگام درخواست ثبت اختراع، به ویژه داروهای بیولوژیک، توصیف کند. این درمان‌ها بازار بسیار پرسودی را تشکیل می‌دهند، زیرا برای کمک به بدن در مبارزه با سرطان، عفونت و طیف وسیعی از بیماری‌ها استفاده می‌شوند – و اغلب دارای قیمت‌های قابل توجهی هستند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان لذت ببرید!

شروع کنید