خبر خوش برای برجام به بورس تهران


بورس تهران امروز نسبت به روزهای گذشته شرایط مساعدی داشت. در پایان ساعت معاملات امروز، شاخص کل بورس با 0.8 درصد رشد در سطح یک میلیون و 448 هزار واحدی قرار گرفت. شاخص کل هم وزن که نشان دهنده سهام کوچکتر بازار است، 1.59 درصد رشد کرد و عملکرد بهتری نسبت به شاخص بورس داشت.

میزان معاملات سهام خرد و حق الحق با احتساب معاملات انجام شده در صندوق های بورسی به 2838 میلیارد تومان رسید. تعداد مشاغل هنوز افزایش نیافته است و نمی توان از این تعداد سیگنال مثبت گرفت. در این ها پس از مدت ها شاهد ورود پول واقعی به بازار پول بودیم. بورس امروز 200 میلیارد تومان سرمایه واقعی جذب کرده و درآمد ثابت و تلفیقی نیز 111 میلیارد تومان وارد شده است.

در قسمت اول این برنامه، مجید هوشمند، کارشناس بازارهای مالی به بیان نظر خود درباره اتفاقات پیرامون بازار مالی پرداخت. به گفته وی، ثبات در سیاست گذاری می تواند برای اقتصاد و همچنین شرکت های فعال در بازار سرمایه مفید باشد.

امیر حسام زنوبی، کارشناس بازارهای مالی به تشریح رویدادها و تنش های تایوان پرداخت. وی در ابتدا به تشریح ریشه های تاریخی درگیری بین تایوان و چین پرداخت و سپس پیامدهایی که این تنش ها می تواند داشته باشد را بیان کرد.