حقوق بازنشستگان چقدر باید افزایش یابد؟


مهدی مجیدی از اعضای کانون انجمن های صنفی پیشکسوتان کشور گفت: کارگران بازنشسته منتظر نامه رئیس مجلس و رئیس جمهور برای تعیین حق و حقوق خود هستند. بر اساس مصوبه کمیسیون حقوقی مجلس، مصوبه افزایش مستمری کارگران بازنشسته غیرقانونی است و دولت باید برای اصلاح آن اقدام کند.

مجیدی بازنشسته گفت: با توجه به گذشت بیش از سه ماه از سال 1401 و افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات که خسارت زیادی به بازنشستگان، مستمری بگیران و گرانی های گزاف وارد کرده است. بازماندگان، زندگی را برای بازنشستگان سخت می کند.

وی با اشاره به اینکه دولت در اجرای وظایف رسمی شورای عالی کار به تعویق افتاده است، افزود: به دلیل تورم ناشی از تحریم، سوء مدیریت، عملیات اقتصادی و…

دولت باید هر چه زودتر حقوق بازنشستگان را مشخص کند

این فعال بازنشسته گفت: در ماه های اخیر کارگران بازنشسته نسبت به افزایش 10 درصدی اعتراض داشتند. بنابراین دولت نباید بلافاصله موضوع بازنشستگان را حل کند چرا که اعتراض بازنشستگان باید پایان یابد.

مجیدی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان باید در راستای مصوبات شورای عالی کار باشد، گفت: حداقل دستمزد باید 57.4 درصد و حدود 38 درصد به اضافه 516 هزار افزایش یابد.

در پایان یکی از اعضای فدراسیون صنفی گفت: امیدواریم حقوق بازنشستگان طبق قانون بلافاصله افزایش یابد. در این مورد، رئیس جمهور به معاون اول خود دستور داد که از آن پیروی کند. بار.

منبع: باران