جزئیات افزایش سقف خرید اقساطی بازنشستگان


وام خرید اقساطی کالای خانگی برای بازنشستگان امسال به 50 میلیون تومان افزایش یافته است. این تسهیلات با سود 6 درصد ارائه می شود.

اسکندری (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) افزایش این رقم در سال جاری را تایید کرد و آن را راهکاری برای بهبود زندگی بازنشستگان دانست.

به غیر از خدمات بانکی، بازنشستگان کشوری می توانند کالاهای خانگی را تا سقف 50 میلیون تومان از فروشگاه ها خریداری کنند. تأیید آنها از طریق فیش و تصمیمات قانونی آنها انجام می شود.

طرح های جدید حمایت از بازنشستگی

روز گذشته مدیرکل فرهنگی و اجتماعی در صندوق بازنشستگی کشوری نیز به سنت بازدید از بازنشستگان در هفته گذشته و اهدای جوایز به برگزیدگان در رویداد ورزشی اشاره کرد و گفت: خدمات عمومی این صندوق یکی است. از موارد مهمی که به هدف اساسی تبدیل شده است و همه مدیران و دستیاران بخشی از انرژی خود را صرف این امر می کنند و بیش از پرداخت حقوق به مسئولیت اجتماعی توجه می کنند.

مرتضایی فرد در ادامه بیان کرد: طرح هایی برای حمایت از بازنشستگان در این صندوق برنامه ریزی و اجرا می شود که از جمله این طرح ها می توان طرح حمایتی برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان با حفظ کرامت آنها را برشمرد. در این طرح از فیش حقوقی مستمری بگیران پول دریافت می شود و می توانند با مراجعه به مغازه های مورد نظر کالای مورد نیاز خود را با تخفیف و اقساط خریداری کنند.

منبع: ایلانا