جدیدترین نسخه رنگ های کرونای ایران / 130 شهر قرمزبه گزارش سلام چا به نقل از اقتصاد اینترنتی، وزارت بهداشت بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز را از 120 شهر به 130 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی را از 112 به 129 شهر افزایش داده است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 166 شهر به 154 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت سبز از 50 شهر به 35 شهر کاهش یافته است.