جارد هولت در مورد اینکه چرا نوآوری ممکن است چیز خوبی برای بیوتکنولوژی نباشدEدر همان سال، نشست انجمن انکولوژی بالینی آمریکا، یا ASCO، یکی از بزرگترین رویدادها برای صنعت بیوتکنولوژی است، هم از نظر رسیدن به آخرین مورد در درمان سرطان، و هم برای وال استریت و چشم انداز آن در مورد بیوتکنولوژی. سهام

و نشست امسال در حالی برگزار می‌شود که سهام بیوتکنولوژی در حال رکود بوده و یک شاخص معیار بیش از 40 درصد در 12 ماه گذشته کاهش داشته است. بنابراین این آخر هفته چه چیزی را برگزار می کند و چه کاری می تواند برای سال وحشتناک، وحشتناک، بدون خوب و بسیار بد بیوتکنولوژی انجام دهد؟

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید