تیتر مجله‌های یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ / عکس هادر نتیجه سند هیا نو، تجدید قوای اورانیومی!، گاف در پشت گاف، معروف کردن به اسامی پاسخ این است داد/ مبدا برگشت پول بدهی ابربدهکاران، تیتر صفحه وب بالا یکی از مهمترین مجله‌های درست در این لحظه روستایی بوده اند.