تکالیف عدالت؛ وعده ها، چالش ها، انتظارات


موضوع سهام عدالت از آزاد شدن خرید و فروش آن در تالار شیشه گرفته تا موضوع بازماندگان، تعطیلی نمادهای دولتی سهام عدالت و سرنوشت متوفیان همچنان در صدر رسانه ها و البته قرار دارد. عموم مردم

سهامی که معاملات آنها در سال 1398 تا حدودی آزاد شد، به یکی از مظنونین سقوط بازار سهام تبدیل شدند که دو سال است ادامه دارد و معاملات این سهام متوقف شد.

اما این تنها چالش سهامداران با عدالت نبود. سهام 3.5 میلیون نفر در سهام در یک دوره عدم اطمینان جان خود را از دست دادند. بازماندگان سهام خود را دریافت نکرده اند و تابلوهای سهام عدالت استان همچنان بسته است.

این چالش ها بهانه ای شد تا پیمان حدادی دستیار ویژه و رئیس بورس میهمان برنامه گفتگوی ویژه برسان باشد. بحثی که در آن مسائل بررسی می‌شوند و به سؤالات کلیدی مردم از سیاست‌گذاران درباره سهام عدالت پاسخ داده می‌شود.