تولد دومین گوزن قرمز در پناهگاه حیات وحش سمسکنده شهرستان ساریدومین گوزن قرمز امسال عصر پنجشنبه (5 خرداد 1401) در پناهگاه حیات وحش سمسکنده ساری به دنیا آمد و تعداد گونه های در معرض خطر انقراض این پناهگاه به 17 راس رسید. مرال از خانواده آهوها و بزرگترین گونه گوزن ایران است که زیستگاه طبیعی آنها در جنگل های هیرکانی است.