تمرکز بانک دی بر پرداخت خدمات کوچک و متوسط ​​استبه گزارش سلام نو به نقل از روابط عمومی بانک دی، با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و نیاز اقشار متوسط ​​جامعه به کسب پول سریع، طرح های نهادی این بانک تهیه و ارائه شده است. مقادیر و ارقام متوسط

ارائه خدمات برای رفع نیازهای خانوار و وام اعم از ازدواج و باروری به اقشار مختلف به ویژه جامعه ایثارگران و خانواده های معظم ایثارگران نیز از محورهای برنامه این بانک است.

همچنین به منظور کمک به تحقق شعار «بهره‌وری، دانش‌بنیان، اشتغال‌زایی» تأمین مالی شرکت‌ها و طرح‌های دانش‌بنیانی که فعالیت آن‌ها مورد تأیید نهادهای ذیربط است در اولویت پرداخت خدمات بانک دی قرار دارد.