تماشا کنید: او تقریباً مرده بود. بدهی 250 هزار دلاری خانه آنها را گرفت.


21 ژوئن 2022