تلف شدن حدود 50 راس گوسفند در قروه بر اثر مسمومیت با آب آلودهبه گزارش سلام نو؛ پویا علی محمدزاده رئیس دامپزشکی شهرستان قروه افزود: پس از انتشار اخباری مبنی بر تلف شدن تعداد زیادی گوسفند در روستای نارنجک بلافاصله به منطقه رفته و موضوع را بررسی کردند.

وی در ادامه بیان کرد: این گوسفندان متعلق به سه دامدار بوده و در بررسی ها مشخص شد این گوسفندان از آب زمین کشاورزی استفاده می کردند که به گفته کشاورز حاوی کود اوره بود که به خاک اضافه شده بود.

محمدزاده گفت: کشاورز کود اوره را به لوله اصلی تزریق کرد و گوسفندان از آب باقی مانده استفاده کردند که منجر به مسمومیت و تلف شدن آنها شد.

وی اگرچه با تاکید بر اینکه در این حادثه عمدی وجود نداشته است، افزود: لازم است دامداران از آلوده نشدن آب کشاورزی اطمینان حاصل کنند.

رئیس دامپزشکی شهرستان قروه یادآور شد: دام های تلف شده به صورت تمیز دفن شدند.