تفاوت حقوق بازنشستگی در شبکه های اجتماعی چیست؟به گزارش سلام نو، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تایید این موضوع، واریز اولیه را مربوط به خرداد ماه عنوان کرد. شکاف بین افزایش حقوق آوریل و می در دو ماه آینده برطرف خواهد شد.

اما سوالی که در ذهن بازنشستگان وجود دارد این است که تفاوت دستمزد آنها با وضعیت فعلی آنها پس از تصویب در هیئت دولت چیست؟

بررسی مصوبه هیئت دولت برای افزایش مستمری، از کارافتادگی و بازماندگان که اوایل هفته جاری توسط محمد مخبر اعلام شد، به ما می گوید که مستمری بگیران کم درآمد 57.4 درصد افزایش خواهند داشت.

با این افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد 62 درصد بازنشستگان به 5 میلیون و 580 هزار تومان می رسد.

در گروه دوم بازنشستگانی که زیر 10 میلیون تن دریافت می کنند و در گروه سوم که بیشتر دریافت می کنند، افزایش حقوق 10 درصد خواهد بود. اما در گروه دوم بیش از 10 درصد معیشت 650 هزار تومان نیز در نظر گرفته شده است که استفاده می شود. گروه دوم 32 درصد بازنشسته و گروه سوم 6 درصد بازنشسته هستند.

علاوه بر این، حقوق خانواده و حقوق فرزندان باید به هر سه طرف پرداخت شود. در چنین مواقعی و با احتساب حداقل دو فرزند می توان انتظار افزایش حدود 600 هزار تومانی را داشت. مجموع این اعداد به ما می گوید که مستمری بگیران (گروه دوم و سوم) به طور کلی باید انتظار افزایش حدود 30 درصدی داشته باشند.