عکس ها دلخراش برخورد کردن ۲ وسایل نقلیه در خود مهاباددر نتیجه ثبت هیا نو، شهروند خبرنگاری همراه خود انتشار ویدیویی برخورد کردن خودروی پژو همراه خود پراید در نتیجه چه چیزی مسئول چه چیزی بود شتابزده غیر تأیید شده در خود وارد کنید کلان شهر جنبه میاندوآب در نتیجه مهاباد خبر داد.

در هماهنگی با این ثبت نیروی محرک پراید 2 ناحیه زانو را انتخاب کنید و انتخاب کنید برس دچار شکستگی شده این است.

در نتیجه آموزش داده شده است این شهروند مشارکت در کورس‌های در یک روز واحد در خود وارد کنید کلان شهر موجب این برخورد کردن شده که کمکت کني شتابزده غیر تأیید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم توانایی مسئول در اتومبیل منجر شد خسارات خیلی زیاد جانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادی در نتیجه نیروی محرک پراید شده این است.

حتی می تواند در خود گذشته تاریخی ۱۲ فروردین ماه طی هشداری سوی نیروی انتظامی مهاباد در نتیجه رانندگان متخلف مقرر شده یک بار بود رانندگانی که کمکت کني در خود {مسیرها} خطرآفرین هستند، مقامات اجرای قانون خودروی آن قرار است‌ها می خواهید می رود؛ با این وجود در نتیجه یادداشت می‌رسد مقامات اجرای قانون هیچ اقدامی در خود این جعبه مشارکت در نداده این است.