تصاویری تکان دهنده از بیرون کشیدن پسرش از داخل ماشین توسط پدر/فیلم آتشینبه گزارش سلام نو؛ ویدئویی که به تازگی منتشر شده است لحظه نجات یک پسر بچه 8 ساله را نشان می دهد یک فرد احمق او بین شعله های آتش نشان می دهد. در این ویدئو زمانی که پسر 8 ساله در حال رانندگی خودرو بود، پس از پریدن وی از روی سکو، خودرو واژگون شد و بر روی خودروهای دیگر فرود آمد. ثانیه بعد شعله های آتش او زبانه ماشین واژگون شده را در حالی که کودک هنوز داخل آن بود کشید.

سرگئی کوچرگا، بدلکار 40 ساله روسی با دیدن این حادثه به سمت ماشین دوید و پسرش تیمور را از ماشین در حال سوختن بیرون کشید. به گفته شاهدان عینی تیمور پس از بیرون آوردن از خودرو از ترس می لرزید.

تیمور هشت ساله در مقابل تماشاگران قصد داشت از دو خودروی دیگر سبقت بگیرد که با آمدن ماشینش تصادف کرد. در صحنه این ویدئو، تماشاگران نگران این حادثه دیده می شوند.

در این حادثه تیمور از ناحیه دست و کمر دچار سوختگی سطحی شد که تحت درمان قرار گرفت. با این حال خطری جان او را تهدید نمی کند.

من باید بگویم؛ مسئولان برگزاری این مسابقات تحقیقات خود را در خصوص علت حادثه آغاز کرده اند.