تصاویری یک تعداد زیادی از انهدام غیرعادی تانک T-۷۲ روسیه در خود اوکراین / تصاویر حرکتی


در خود این ویدئو، انهدام غیرعادی تانک T-۷۲ روسیه می خواهید ببینید. متفاوت معمولاً نیست اوکراینی‌ها همراه خود چه سلاحی این تانک می خواهید دلیل ارسال اند که کمکت کني فقط در مورد هر چیزی یک تعداد زیادی از آن خواهد شد باقی نمانده این است.

تصاویری از انهدام عجیب تانک T-۷۲ روسیه در اوکراین / فیلم