تخم مرغ در برخی نقاط تهران به 100 هزار تومان می رسد!به گزارش سلام نو به نقل از صداو سیما، ناصر نبی پور گفت: با توجه به اینکه قیمت هر عدد کیک تخم مرغ در مرغداری با احتساب هزینه حمل و نقل و سود خرده فروشی حدود 73 هزار تومان است، قیمت 100 هزار تومان می شود. حس برای مصرف کننده

وی با اشاره به افزایش قیمت دام و هزینه های تولید، گفت: هزینه تولید یک کیلوگرم تخم مرغ بین 44 تا 45 هزار تن است اما در حال حاضر میانگین قیمت فروش هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری حدود 35 هزار تومان است. در حالی که پشتیبانی شرکت دام برخی از تخم های باقی مانده را جمع آوری می کند.

رئیس هیأت مدیره انجمن طیور استان تهران افزود: اگر هزینه تولید هر کیلوگرم تخم مرغ کمتر از 30 هزار گوجه باشد صادرات آن به صرفه است اما اگر بیش از 34 تا 35 هزار گوجه باشد. صادرات آن برای تولیدکنندگان سودی ندارد.

وی با توجه به ادامه افزایش قیمت تخم مرغ که مصرف کننده را تحت فشار قرار می دهد و قدرت خرید را پایین می آورد، افزود: تولیدکننده را نباید در این زمینه مقصر دانست و دولت باید به نوعی از مصرف کننده حمایت کند. به طوری که قدرت خرید آنها افزایش می یابد.