تاثیر معدل در آزمون ورودی 1402 چیست؟


معاون آموزش عالی گفت: دوره ابتدایی باعث کاهش تعداد دانش آموزان در برخی از دروس شده است و طبق تحقیقات در قالب آموزش تصویری، 4 تا 8 ساعت مطالعه در هفته کمتر است.

به گفته وی، برای جبران یادگیری دانش آموزان باید در آینده برنامه ریزی کرد و پیامدهای منفی کم تحصیلی را به ویژه در مقاطع پایین کاهش داد و تصمیم بر این شده که دوره های جبرانی آغاز شود. تابستان

کاظمی گفت: در مقاطع ابتدایی و متوسطه دانش آموزان برتر باید دوره آموزشی 30 تا 36 ساعته را در 4 درس بگذرانند.

وی گفت: 2 گروه دانش آموزی مشمول برنامه خواهند شد. گروه اول شامل افرادی است که نمره قبولی ندارند و گروه دوم دانش آموزانی هستند که به نظر شورای مدرسه باید در مطالعه شرکت کنند و در مجموع این برنامه 20 درصد دانش آموزان را پوشش می دهد.

وی افزود: دوره ها در تیر و مرداد ماه و با سنجش شهریور ماه خواهد بود و در صورتی که گروه دوم نمره بهتری نسبت به آزمون خرداد کسب کنند، نمره شهریور ماه تغییر می کند و گروه دوم نیز نمره بهتری کسب می کنند. نمرات بهتری نسبت به آزمون ژوئن انگیزه دانش را افزایش خواهد داد.» دانش آموزان گروه دوم هستند.

تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون ورودی 1402

وی گفت: مهمترین نکته برای ما در زمینه حرفه آموزی و تربیت دانش آموز توجه به آموزش های مورد نیاز در دوره اول متوسطه و سپس دوره دوم متوسطه است. توجه به این موضوع در سال های اخیر کمتر شده است و مجدداً برنامه ای به نام بوم (برنامه ویژه مدارس) با محوریت مهارت ها را معرفی کرده ایم.

وی در پایان گفت: سوابق تحصیلی در کنکور 1402 با ضریب تا 40، 1403 و 50 درصد پایه 12، 1404 پایه یازدهم و دوازدهم در کنار هم استفاده می شود. .

منبع: باشگاه خبرنگاران