بیمارستان ها پس از کمپین لابی گری، پرداخت های بالاتری را از مدیکر دریافت می کنندباب هرمان

خبرنگار کسب و کار مراقبت های بهداشتی

باب هرمان یک خبرنگار کسب و کار مراقبت های بهداشتی در STAT است. او بیمارستان‌ها، بیمه‌های درمانی و سایر بخش‌های صنعت را تحت پوشش قرار می‌دهد – با هدف توضیح و روشن کردن مقدار عظیم پولی که در سیستم جریان دارد.