بیمارستان های نیوجرسی پس از چالش FTC، ادغام را لغو کردندباب هرمان

خبرنگار کسب و کار مراقبت های بهداشتی

باب هرمان یک خبرنگار تجارت بهداشتی در STAT است. او بیمارستان‌ها، بیمه‌های درمانی و دیگر بخش‌های صنعت را پوشش می‌دهد – با هدف توضیح و روشن کردن مقدار هنگفت پولی که از طریق سیستم جریان دارد.