بیشتر و بیشتر بیوتکنولوژی ها ارزش کمتری نسبت به حساب های جاری آنها دارندبسقوط آیوتک در سال 2021 به وضعیت ناخوشایند سال 2022 رسیده است و شاخص XBI اکنون 40 درصد کاهش یافته است. این امر بیش از 200 شرکت دولتی را به قلمروی ناخواسته سوق داده است تا تجارتی را اداره کنند که ارزش آن کمتر از پول نقدی است که در بانک دارند.

تحلیلگران Evercore ISI اعداد و ارقام را برای یافتن وخیم‌ترین موارد صنعت بررسی کردند: شرکت‌هایی که ارزش شرکت‌شان – که ارزش بازار به اضافه بدهی و منهای نقدینگی است – 100 میلیون دلار یا بیشتر زیر صفر است. طبق Evercore ISI، حدود 30 مورد از آنها وجود دارد و وقتی همه آنها را جمع کنید، این شرکت ها حدود 14 میلیارد دلار پول نقد و ارزش بازار تجمعی 8 میلیارد دلاری دارند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید