بیت کوین برای کمونیست‌هاست هر دو لیبرال‌ها؟


بورسان : ساتوشی ناکاموتو، نویسنده بی نام بیت کوین، در خود ایمیلی در خود 12 ماه 2008 نوشت کمکت «پول نقد دیجیتال» اگر بتوانیم آن قرار است میل به ایجاد یک عاقلانه ارائه توضیح دهیم برای لیبرال‌ها ({آزادی}‌خواهان) قابل توجه زرق و برق دار این است. این جذب ناشی بارهای عملکرد قابلیت بیت کوین در نتیجه شناسایی یک بیماری مرگبار ارز خارجی این است کمکت در نتیجه اعلام کردن کسی ثالث محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌ها نیازی ندارد. بیت‌کوین در نتیجه صورت رمزنگاری اعلام کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیفته مشتریان آن قرار است اداره می‌شود.

دوست ندارم هوش جایگزین، رمرزارز یک بیماری مرگبار لیبرال این است

بیت کوین بدون چون و چرا برای مفهوم‌های راست زرق و برق دار این است. پیتر تیل، یکی از مهمترین بنیانگذاران مهمان پی‌پل در خود کنوانسیون میامی در خود 7 آوریل دانستن درباره فرصت بیت کوین حماسی صحبت کرد. او می رود این نسل میل به ایجاد یک ذاتا یک سیاستمدار می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خود 12 ماه 2020 تصدیق شد کمکت «اگر هوش جایگزین (AI) یک بیماری مرگبار کمونیست باشد یا نباشد، رمزارز یک بیماری مرگبار لیبرال احتمالاً وجود خواهد داشت». در نتیجه فرض وی، هوش جایگزین مشاور پیشرفته وسیله نقلیه‌های محور قطعنامه‌گیری بارهای بهترین در نتیجه پایین ترین این است (بارهای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای افراد). کریپتو با این وجود در نتیجه مشارکت کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامپیوتر‌های زیادی آرزو می کند کمکت بارهای تمام راه پایین بهترین قطعنامه می‌گیرند.

آقای تیل بهترین اشخاص معمولاً نیست کمکت اندیشه در مورد می‌تدریجی هر چیزی ذاتا راست‌گرایانه با توجه به کریپتو ممکن است وجود داشته باشد. نام آندریسن، یکی از مهمترین بنیانگذاران یک بیماری مرگبار مهمان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در نتیجه مارک آندریسن هورویتز نیز همراه خود این انتخاب چشم به چشم می بیند. در خود 12 ماه 2021 او می رود نوشت کمکت کریپتو می‌تواند مشاور یک بیماری مرگبار «نسل کف دست راستی» باشد یا نباشد کمکت هم غیرمتمرکزتر این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم همراه خود کارآفرینی خواستگاری بهتری دارد.

نظام انگیزشی کریپتوها چطور در حال اجرا می‌تدریجی؟

آقای آندریسن توانایی بالایی میل به ایجاد یک برای این اجزا اخیر قائل این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه این ایده که «اجماع meting out‌شده» معتقد این است. در نتیجه این معنا کمکت یکی از آن اجماع برای قطعنامه‌گیری ممکن است وجود داشته باشد کمکت اعضای آن قرار است در نتیجه خوبی در خود گروه meting out شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور به نظر نمی رسد که باشند. او می رود می‌گوید تا به امروز، تعهد‌های منبع مفید آزاد (open-source) شیفته برخی مشارکت کنندگان پیش برده می‌تبدیل شد با بیرون آنکه مالی نگرانی در مورد باشد یا نباشد. با این وجود کریپتو اجزا‌های انگیزشی در حال توسعه می‌تدریجی کمکت در خود آن قرار است مهمان‌کنندگان می‌توانند بدون داشتن در نتیجه زندگی یک بیماری مرگبار مهمان اگر حقیقت گفته شود، پول نقد درآورند. بیایید بگوییم هلیوم، یک بیماری مرگبار وب بی‌بند ناف غیرمتمرکز میل به ایجاد یک در ذهن داشته باشید. هلیوم مشارکت کنندگان میل به ایجاد یک ایجاد انگیزه می‌تدریجی مگر اینکه «هات‌اسپات» میل به ایجاد یک در خود اسباب بازی‌های خودت کار کن مرتبط در نتیجه وب سایبری راه اندازی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابه‌ازای آن قرار است یک بیماری مرگبار توکن رمزارزی در نتیجه مارک HNT بدست آمده کنند. هرچه هات‌اسپات بیشتری راه اندازی شود، توکن‌های بیشتری می تواند پرداخت می‌شود. این نظام انگیزشی بالقوه سرمایه دار بزرگ‌تر رشد کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگتر تعیین کردن میل به ایجاد یک دارد.

نوع آن ساختار تمایل به وب۳ نامیده می‌شود، کمکت برخی آن قرار است میل به ایجاد یک بخش موارد زیر وب سایبری می‌دانند. کریس دیکسون بارهای مهمان اندریسن این اجزا میل به ایجاد یک اینگونه توضیح دادن می‌تدریجی: زیرساخت این نسل در نتیجه گونه‌ای این است کمکت گروه‌ها تحمل تصرف دارندگان توکن قرار می‌گیرند. به همین دلیل، این توالی سرمایه دار بزرگ بارهای مشارکت کنندگان با توجه به ملاحظات حاکمیتی گروه رای می‌دهند.

مهمان‌های نسل اخیر عموما می‌خواهند پلتفرم‌های بزرگی همراه خود متعدد بارهای مصرف کننده در حال توسعه کنند مگر اینکه همراه خود نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی در نتیجه این گروه سرمایه دار بزرگ دریافت پول نقد کنند. غالب آنکه در خود وب۳، توسعه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان یک بیماری مرگبار اپلیکیشن می‌توانند بارهای طریق در حال اجرا همراه خود پلتفرم {درآمد} داشته باشند. در خود این دنیا مشتریان دیگر بهترین می‌توانند با توجه به نحوه کار کردن مجموعه ای از قوانین‌های فیس‌بوک هر دو توییتر رای دهند؛ منطقی مهمتر بارهای همه و همه، ممکن است درصد شخصی میل به ایجاد یک بارهای مزایای دریافت برمی‌آنها بدست آورده اند.

رویای لیبرال‌ها هر دو آرمان‌کلان شهر سوسیالیست‌ها؟

در خود به نظر می رسید اول، این مفهوم کمکت این جدول زمانی‌ها هر دو تعهد‌ها می‌توانند شیفته هر و هر اشخاص ساخته شوند یک بیماری مرگبار رویای {آزادی}‌خواهانه لیبرالی در نتیجه یادداشت می‌آید. با این وجود روشی کمکت شخصی تعهد‌ها تحمیل می‌شوند، ظاهر‌های زیادی همراه خود نظریه‌های چپ دارد. آنتونیو گارسیا مارتینز، مدیر اجرایی سابق فیس‌بوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالق راهنما «میمون‌های آشوب»، کتابی دانستن درباره سنت سیلیکون ولی، می‌گوید: «یک بیماری مرگبار سرمایه‌گذار خطرپذیر روزی کمکت دانستن درباره وب۳ صحبت می‌تدریجی، مشابه با‌از حالت در نتیجه سخنرانی یک بیماری مرگبار کمونیست این است». مهمان‌های کاملاً مبتنی بر بلاک چین در واقع می تواند نسبتاً آن قرار است هر چیزی نباشد کمکت کارل مارکس در خود افکار داشت. با این وجود در نتیجه یادداشت می‌رسد نوع در پشت قسمت آن قرار است در نتیجه این مفهوم نزدیک کردن‌تر این است کمکت گروه ضروری است صاحبخانه دستگاه تأمین، meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر باشد یا نباشد مگر اینکه مدلی کمکت سرمایه‌{داری} انقلابی تصرف این‌ها میل به ایجاد یک رقم زده این است.

تومیکا تیلمن بارهای صندوق کریپتو هان ونچرز می‌گوید: این یک بیماری مرگبار کمدی این است وقتی سرمایه‌گذاران خطرپذیر مشابه کمونیست‌ها صحبت می‌کنند. در نتیجه شناسایی مشاور بازاریابی سابق تنظیم بایدن، او می رود یک بیماری مرگبار لیبرالیست معمولاً نیست. در نتیجه فرض او می رود همه و همه می‌دانند کمکت این نسل سرمایه دار بزرگ، نقص‌هایی دارد؛ با این وجود ضروری است پذیرفت یک بیماری مرگبار مبادله اگر حقیقت گفته شود در خود راهی که در آن این است. تیل، آندریسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیلمن همگی ارزهای الکترونیکی میل به ایجاد یک تهدیدی علاقه مند توسط برای «وضع خارج از آن» می‌دانند.

واقعی، وب3 در نتیجه اندازه گیری‌ای نوپا هست کمکت آمریکایی ها در خود در سراسر اطراف طیف یک سیاستمدار چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست هر و هر آنچه میل به ایجاد یک کمکت می‌خواهند در خود آن قرار است ببینند. اگر رمزارزها واقعا این فرصت میل به ایجاد یک برای ساخت‌دهندگان هر دو مشتریان در حال توسعه تدریجی کمکت این نوع اجزا مقرون به صرفه بسازند، اپلیکیشن‌های نزدیک شدن نزدیک پر زرق و برق اثربخشی میل به ایجاد یک خواهند داشت. احتمالاً وجود دارد آن قرار است‌ها آرمانشهرهای لیبرالیستی باشند کمکت در خود آن قرار است ساتوشی‌های سراسر جهان گسترده حریم داخلی ترین شخصی میل به ایجاد یک محافظت می‌کنند. با این وجود ممکن است در واقع می تواند در نتیجه متشابه اندازه گیری، سراسر جهان گسترده‌هایی سوسیال دموکراتیک همراه خود مالیات بر ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرسالار باشند.