برنامه بدنسازی مبتدی + دانلود رایگان pdf


روزهای آموزشی: 4 روز در هفته

وقت تمرین: محدودیت 1 ساعت

شما باید به یک باشگاه بروید: شما آن را دارید

گروه عضلانی هدف: ماهیچه های کل بدن

جنسیت:مردان

سطح برنامه: برنامه حجمی بدنسازی

تعطیلات: دوشنبه-پنجشنبه-جمعه

شرح: در این برنامه تناسب اندام مبتدی، شما 4 جلسه در هفته دارید و در ابتدای هر تمرین، مجموعه ای از انفجارها را خواهید داشت که باید با قدرت زیاد انجام دهید.