بررسی عملکرد خرداد 2 ماه کاشی ساز


بورسان: پس از بررسی صورت های مالی کاشی سازان خرداد، در برنامه جاری زنگ پایان به همراه امیرهوشنگ نوایی به بررسی دو نماد کساوه و کسعدی پرداختیم.
کاشی سینا ساوه یکی از بزرگترین مالکان کپارس است، بنابراین عملکرد این 2 برند روی یکدیگر تاثیر می گذارد.
تولیدات شرکت در خرداد خوب بود اما سود شرکت نسبت به سال مالی قبل کاهش یافته است.
روند تولید کاشی سازان از اواسط دهه 90 که به دلیل رکود اقتصادی در بازار مسکن در سطح بسیار پایینی قرار داشت، به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.
شرکت کاساوه در اردیبهشت و خرداد رکورد فروش را شکست و چشم انداز بازگشت 1400 سود را افزایش داد.
برای بسیاری از فعالان بازار، رکود یادآور خاطرات غم انگیز سال 2019 است، زمانی که شاهد نوسانات این تخصیص و فرسایش آن هستیم.
قیمت فروش این شرکت در ماه ژوئن به شدت افزایش یافت، اما تفاوت کل درآمد و حاشیه سود شرکت به دلیل عدم تنوع و نوآوری در محصولات شرکت زیاد است.