بدهی عراق به ایران پرداخت شد / جزئیاترئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: یک میلیارد و 600 میلیارد دلار بدهی عراق به ایران پرداخت شد.

یحیی اسحق گفت: مطالبات ایران از عراق بدهی است که این کشور باید برای احیای آن و به دنبال آن وزارت نیرو و بانک مرکزی آن را بپردازد.

وی با بیان اینکه یک میلیارد و 600 میلیون دلار از ارز ایران برداشت شده است، گفت: بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که نقدینگی کند یا به کشورهای ثالث کالا صادر کند.

اسحاق با تاکید بر اینکه فروش قدرت در عراق ادامه دارد و در نتیجه جریان بدهی ها و پرداخت ها ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه بدهی عراق به ایران دولتی است، گفت: بخشی از بدهی ها مربوط به خدمات فنی و مهندسی است که تا ارائه و تایید وضعیت، مدتی طول می کشد.

وی تاکید کرد: تجارت تجاری بین دو کشور به آرامی ادامه دارد و قبوض حداقل هر چند وقت یکبار بدون وقفه پرداخت می شود.