با افزایش شیوع، آبله میمون چیست و چگونه منتشر می شود؟تیجهان در حال تجربه شیوع آبله میمون است که در تعدادی از کشورها و در چندین قاره مشاهده شده است. عفونت ویروسی به ندرت در خارج از مرکز و غرب آفریقا ظاهر می شود.

مانند سایر بیماری های آبله، علائم آشکار آبله میمون ضایعات دردناکی هستند که می توانند در سراسر بدن ایجاد شوند. اگرچه آبله میمون می‌تواند کشنده باشد، خانواده ویروس‌هایی که مسئول شیوع فعلی هستند، شکل خفیف‌تری از این بیماری را ایجاد می‌کنند. توضیح بالا را تماشا کنید تا در مورد علائم آبله میمون و نحوه گسترش بیماری بیشتر بدانید.